Podkategorie
Specjalizacja nr 8 - Choroby ryb
Specjalizacja nr 10 - Choroby zwierząt nieudomowionych
Specjalizacja Nr 15 - Higiena zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia
Specjalizacja nr Nr 5 Choroby drobiu i ptaków ozdobnych
Specjalizacja nr 17 - Eizootiologia i administracja weterynaryjna