• Kurs obejmuje wszelkie informacje o infrastrukturze w środowisku i jej oddziaływaniu na środowisko naturalne:
  - drogi
  - mosty
  - kolej
  - inne elementy arch. drogowej
  - Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
  - zoopsychologia zwierząt
  - UOZ-1