• Materiały i testy towarzyszące wykładowi "Globalne procesy klimatyczne".

    Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat procesów fizycznych kształtujących klimat: wymuszeń naturalnych i antropogenicznych zewnętrznych w stosunku do systemu klimatycznego oraz mechanizmów odpowiedzi systemu na te wymuszenia. Wiedza ta pozwoli samodzielnie oceniać efekty różnych technologii pozyskiwania energii, w tym technologii odnawialnych, w kontekście ochrony klimatu.
  • Kurs dla słuchaczy wykładu "Globalne procesy klimatyczne" prowadzonego przez prof. Szymona Malinowskiego i dr Aleksandrę Kardaś.