WMW
Dla wszystkich:
1. proszę założyć konto w systemie (instrukcja jest tutaj)

Dla prowadzących zajęcia
Chcąc stworzyć nowy kurs proszę ponadto:
2. przesłać na mój adres:
a) informację o nowym koncie
b) temat - tytuł nowego kursu
c) nazwę przedmiotu i semestr, w którym realizowany jest kurs,
d) max 8 literowy skrót nazwy kursu
3. Osoby prowadzące już e-learning, nowe kursy mogą zakładać samodzielnie, ze względu na reorganizację formy dostępu do kursów, proszę o mailową informację o przedmiocie i semestrze, w którym jest realizowany dany kurs.

For students:Create new account

Borys Błaszczak
Podkategorie
Kosz
Sem. 1
Sem. 2
Sem. 3
Sem. 4
Sem. 5
Sem. 6
Sem. 7
Sem. 8
Sem. 9
Sem. 10
Sem. 11
Zajęcia dla innych Wydziałów
Specjalizacje
Szkolenia
Ewaluacja zajęć dydaktycznych
KURS-AR
ANKIETY