logo_UE_KL_SGGW.png

Szkolenie

Wdrażanie technologii e-learning

realizowane jest w ramach projektu

Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów

(poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w Priorytecie IV PO KL)

http://eLearn.sggw.pl
Podkategorie
Kursy uczestników szkolenia
Minione edycje szkolenia