Obraz Kinga Szwed
Moodle Moot Polska
Kinga Szwed w dniu środa, 11 sierpień 2010, 08:44 napisał(a)
 

MoodleMoot to cykliczne spotkania miłośników, użytkowników i fanów platformy do nauczania na odległość MOODLE. Spotkania takie organizowane są od
kilkunastu lat w wielu krajach na świecie. Po raz drugi MoodleMoot odbędzie się w Polsce.
Tegoroczne spotkanie odbędzie się 4-5 listopada 2010 w siedzibie Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie.
Proponowane jest podjęcie dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

  • zmiany celów edukacyjnych, nowe oferty zajęć z wykorzystaniem narzędzi MOODLE - również w procesie nauczania stacjonarnego
  • użytkownicy MOODLE: nowy profil e-studenta oraz e-nauczyciela akademickiego
  • Korzyści oraz zagrożenia płynące z nauczania na odległość
  • jak efektywnie uczyć i skuteczne sprawdzić efekty kształcenia wykorzystując platformę MOODLE.

Więcej informacji: http://moodlemoot.pl/