Obraz Kinga Szwed
Raport: Uczel­nie wyż­sze w mediach społecznościowych
Kinga Szwed w dniu piątek, 10 luty 2012, 15:29 napisał(a)
 
Autorem raportu Uczel­nie wyż­sze w mediach spo­łecz­no­ścio­wych: Warsz­tat bada­cza komu­ni­ka­cji jest Ema­nuel Kul­czycki.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ma ok. 6 tysięcy Fanów na Facebooku.

raport.jpg